Automatická instalace kořenového certifikátu
"AddTrust External CA Root"Když jste nemohli najít v seznamu "Důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů"
certifikát "AddTrust External CA Root", budete muset provézt následující postup.

Svůj počítač (pravděpodobně notebook) připojte pomocí pevné síové (ethernet) linky
k síovému LAN rozvodu FZÚ a počítač restartujte.
Pak spuste www prohlížeč "MS Internet Explorer" a podívejte se na web stránku: https://kpasswd.fzu.cz .

S tím by neměl být problém. Tímto způsobem se vám instaloval do počítače potřebný certifikát.
(Jiným www prohlížečem, např. Mozilla Firefox nebo jiným, nelze instalovat tento certifikát).
Pak se vrate k pokračování předchozího návodu.