Switch to English

ObsahZákladní informace

Eduroam je propojení organizací za účelem umožnit mobilním uživatelům se připojit s jejich přenosnými počítači jako host v cizí hostitelské organizaci k její lokální síti. Host se připojuje zpravidla pomocí wi-fi prostředků nebo poskytnutou pevnou linkou. K ověření (autentizaci) hosta stačí jeho účet (jméno a heslo nebo certifikát) v jeho domovské organizaci. Přípojné body v hostitelské organizaci umožní vzdálené ověření u domovské organizace hosta, kde je jeho účet. Vzdálené ověření se uskutečňuje přes internet zabezpečeným šifrovaným kanálem.

K účelu vzdáleného ověření je v eduroam vytvořeno hierarchické propojení autentizačních (radius) serverů. Každá organizace zapojená do eduroam musí mít pro tyto účely svůj radius server. Radius servery organizací v jednom státě jsou napojeny na národní proxy radius server. V České republice udržuje národní server organizace Cesnet. Tam také nalezneme informace o politice eduroam a seznam organizací propojených v České republice.

Jednotlivé státy zastřešuje organizace eduroam.org, kde lze nalézt další informace. Např. zde nalezneme mapu připojených států, kde se po kliknutí dostaneme na stránky jejich zastřešujících eduroam organizací.

Nejpohodlnějším a nejčastějším připojením k eduroam v hostitelské organizaci jsou wi-fi přístupové body (AP - Access Points). Uživatel si na svém přenosném počítači spustí aplikaci Bezdrátové připojení k síti a zde z aktuálního seznamu bezdrátových sítí vybere síť, která se bude zpravidla jmenovat eduroam a k té se připojí.

Záleží ještě na hostitelské organizaci, jaká omezení nastaví uživatelům, kteří u nich budou připojeni k síti eduroam. Uživatelé mohou mít z bezpečnostních důvodů omezenější přístup k internetu a také budou mít určitě omezený přístup k vnitřní lokální síti. Omezení je plně v kompetenci hostitelské organizace.

Uživatelská přihlášení a odhlášení k síti eduroam jsou z bezpečnostních důvodů v hostitelské i domovské organizaci protokolována.


Jméno a heslo pro připojení k eduroam

Každá domovská organizace, která je připojena k mezinárodní síti eduroam, udržuje pro své členy účty pro připojení k této síti. V případě FZÚ se používají pro připojení k eduroam stejné účty jako pro ústavní VPN.  Kdo ještě nemá vytvořen VPN účet, tak klikne na odkaz  Informace ,  kde nalezne informace o Vytvoření a zrušení VPN účtu.  Pozor, z bezpečnostních důvodů jsou uvedené VPN stránky přístupné jen z počítačů fyzicky umístěných v lokální síti FZÚ. Nemá-li pracovník FZÚ ještě vytvořen VPN účet, měl by si před výjezdem do hostitelské organizace tento účet vytvořit ještě za pobytu ve FZÚ.

Aby účty v rámci sítě eduroam byly z hlediska příslušnosti k organizaci lehce rozpoznatelné, používá se za jménem uživatele ještě přípona. Pro pracovníky z FZÚ to je @fzu.cz. Je-li jméno pracovníka např. user, pak by jeho jméno pro připojení do sítě eduroam bylo user@fzu.cz.  Heslo by pak bylo jeho vpn heslo (viz výše).


Nastavení počítače pro připojení k eduroamPřístupové body

Ve FZÚ jsou provozovány bezdrátové (wi-fi) přístupové body i přístupové body s pevnou linkou (ethernet).

Jejich technické parametry jsou
Omezení připojení v síti eduroam